لیست زمین های شهر شیراز به تفکیک کاربری آنها


 

شهرداری شیراز، لیست زمینهای با کاربری خدماتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و مذهبی، اداری و ورزشی را جهت اطلاع عموم شهروندان عزیز و مشارکت و سرمایه گذاری به شرح ذیل اعلام می نماید.

شهرداری شیراز                          

           

لطفاً برای مشاهده جزئیات زمین ها بر روی اراضی موجود با کاربری مورد نظر کلیک نمایید.